încasare numerar

instantaneu
MDL, EUR, USD
gratuit
încasare numerar

ghișeu

La maib, procesul de încasare a banilor în cont curent sau pe card este o experiență simplă și confortabilă. Te îndemnăm să urmezi câțiva pași pentru a facilita această operațiune:

 1. Programează-te în prealabil la orice sucursală prin intermediul aplicației earlyone la o oră convenabilă pentru tine;
 2. Mergi la sucursala aleasă și activează tichetul la terminalul "Rând electronic";
 3. Urmărește ecranul și, în timp scurt, vei vedea tichetul tău afișat;
 4. Apropie-te de specialist și beneficiază de o deservire la nivel înalt.

Pentru că ne pasă de modul în care îți administrezi afacerea, iar timpul este cea mai de preț resursă pentru fiecare dintre noi, vrem să știi cum poți depune cât mai ușor sume mari în numerar.

Tip încasare  Sursa de proveniență a banilor Acte necesare 
Încasarea banilor primiți sub formă de împrumut Salariu primit în altă băncă • copia contractului de împrumut, care să conţină suma, termenul, modul de transmitere şi restiruire a mijloacelor băneşti, alte condiţii la înţelegerea părţilor;
• declarația pe venit, după caz;
• extras din cont bancar, care confirmă recepţionarea salariului şi eliberarea numerarului.
 
Depozit deschis în altă băncă  • copia contractului de împrumut, care să conţină suma, termenul, modul de transmitere şi restiruire a banilor, alte condiţii la înţelegerea părţilor;
• extras din cont de depozit şi/sau alt cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.


Dividende eliberate de beneficiarii efectivi din conturile personale, eliberate prin altă bancă decât maib 
• copia contractului de împrumut, care să conţină suma, termenul, modul de transmitere şi restiruire a banilor, alte condiţii la înţelegerea părţilor;
• copia procesului-verbal de distribuire;
• situația financiară, după caz;
• confirmarea achitării impozitului (extras de cont bancar);
• extras din cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.
Încasarea banilor pentru majorarea capitalului social Dividende eliberate de beneficiarii efectivi din conturile personale, eliberate prin altă bancă decât maib • copia deciziei asociatului unic/procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• copia procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de distribuire a dividendelor, cu indicarea perioadei pentru care se distribuie profitul net, sumei totale spre distribuire, altor condiţii;
• situația financiară, pentru perioada fiscală pentru care se achită dividendele, după caz;
• confirmarea achitării impozitului (extras de cont bancar).
Depozit deschis la altă bancă • copia deciziei asociatului unic/procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• extrasul din cont de depozit.
Cesiune creanță/preluare datorii • copia deciziei asociatului unic/procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• copia contractului aferent cesiunii creanței/preluare datorii;
• copia documentelor care probează formarea/apariția creanței cesionate/datoriei preluate;
• extras din cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.
Împrumut • copia deciziei asociatului unic /procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• copia contractului de împrumut;
• sursa împrumutului, demonstrată prin documente confirmative (extras de cont bancar);
• extras din cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.
 Încasarea banilor neutilizați Retragere bani la altă bancă • extras din cont bancar care atestă retragerea banilor.
 Încasare din vânzarea/ cumpărarea valutei  Eliberare bani din casierie • bonul fiscal ce atestă eliberarea banilor din casierie sau raportul Z.

terminale CDM

Acum nu vei mai aștepta să se elibereze un ghișeu ca să efectuezi o operațiune de alimentare a contului cu numerar. Îți propunem o alternativă și anume să depui numerar simplu și ușor prin intermediul noilor terminale CDM.

Ce este un Terminal CDM?

Terminalele CDM sau Cash Dispenser Machine, sunt dispozitive speciale care permit efectuarea operațiunii de alimentare cu numerar a contului curent sau contului de card al persoanei juridice, atât în monedă națională (MDL), cât şi valută străină (EUR/USD).

Pentru a beneficia de acest serviciu, este important să cunoști cum funcționează aceste terminale și care sunt condițiile de utilizare:

 1. Autentificarea Depunătorului/persoanei autorizate și identificate în fișa cu specimene de semnături. Metodele de autentificare sunt::
  • introducerea codului personal din buletinul de identitate;
  • introducerea numărului cardului business (PAN).
 2. Datele depunătorului și persoanei juridice să fie actualizate în sistemul băncii.
 3. Tipurile de depuneri permise la terminalele CDM sunt:
  • depuneri din comercializarea mărfurilor și serviciilor;
  • depuneri de către întreprinderile care prestează servicii de transport;
  • depuneri de către întreprinderile care prestează alte servicii.
 4. Depuneri permise la terminalele CDM în valută străină: pentru companiile a căror activitate presupune ”Activităţi de intermediere (brokeraj) a tranzacţiilor financiare” și ”Alte activităţi de intermedieri monetare”.
 5. Limita maximă pentru alimentarea cu numerar în cont curent/de card prin CDM este de: 200 000 MDL sau echivalentul acesteia la cursul BNM pentru tranzacțiile în EUR/USD per tranzacție sau cumulativ pe zi (24 ore), pentru un client persoană juridică.
 6. Mijloacele bănești sunt înregistrate în regim on-line la cont.
 7. Pentru serviciile prestate de bancă la terminale CDM, nu se vor include careva taxe, serviciul este absolut gratuit.

Te poți bucura deja de serviciul de depunere numerar la terminalele CDM, apropiindu-te la sucursala maib parkDacia și Miron Costin. Disponibilitatea terminalului CDM va fi în corespundere cu programul de lucru al sucursalei.

Totodată, ne dorim să cunoști că la moment suntem în proces de actualizare a numărului de terminale.

întrebări frecvente

Încasarea numerarului efectuată la terminalul CDM este o cale mult mai rapidă de a alimenta conturile companiilor pentru reprezentanții acestora.

Dacă ghișeul băncii este predestinat pentru o multitudine de operațiuni, atunci terminalul CDM se utilizează doar cu scopul de alimentare atât a contului de card, cât și a contului curent fără implicarea angajaților băncii.

Pentru a utiliza serviciul este necesar ca depunătorul să fie indicat în fișa cu specimene de semnături prezentată la bancă în cadrul procesului de inițiere relații de afacere sau actualizare date.

Încă un aspect important este ca veniturile încasate să provină din:

 • încasări din comercializarea mărfurilor și serviciilor;
 • încasări de la întreprinderile care prestează servicii de transport.

De asemenea, datele de identificare prezentate la bancă necesită să fie actualizate (recomandabil 1 dată pe an).

Da.

Metodele de autentificare sunt:

IDNP
Numărul cardului business
Acestea se vor tasta la ecran.

Limita zilnică (24 ore) maximă este 200 000 MDL per tranzacție/cumulativ pe zi, pentru Companie. Dacă vei alimenta în EUR sau USD, atunci suma maximă va fi echivalentul în MDL conform cursului actual BNM la momentul operațiunii. (Spre exemplu: ≈ 1 EUR=19.39. În acest caz la depunerea a 2000 EUR, limita va fi diminuată cu ≈ 2000*19,39=38 780, iar limita rămasă va fi ≈ 200 000-38 780= 161 220 MDL)

Numărul de bancnote introduse nu trebuie să depășească 500 bancnote.

Sunt acceptate toate bancnotele, cu excepția celor metalice și bancnotei unice 500 EUR.

Valutele acceptate pentru alimentarea conturilor companiilor sunt:

EUR, USD, MDL.
Se acceptă depunerea numerarului în valuta contului ales.

În acest caz recomandăm să verifici adresa ta de e-mail, unde vei primi notificarea referitor la statutul tranzacției.

Următorul pas este verificarea prin contul de Internet Banking a soldului deținut în cont

Dacă nu ai recepționat notificarea cu privire la statutul operațiunii și nu s-a actualizat soldul contului în Internet Banking, te rugăm să te adresezi către un responsabil din cadrul sucursalei unde te afli pentru a efectua verificări suplimentare sau a solicita suport additional apelând la numărul de suport 1314.

Terminalul nu eliberează rest. Ținând cont că suma maximă zilnică de alimentare este 200 000 MDL, bancnotele care depășesc 200 000 nu vor fi acceptate.

Pentru cazurile când la ecranul terminalului s-a afișat o altă sumă decât cea depusă este necesar să te adresezi la unul din angajații sucursalei unde te afli sau să apelezi 1314 pentru a depune o solicitare de verificare.

Tranzacția nu poate fi anulată, însă după depunerea numerarului în contul companiei, surplusul poate fi extras la casele băncii conform tarifelor în vigoare.

Tariful se aplică în corespundere cu tarifele generale pentru operațiuni necreditare și tarifele generale pentru cardurile de credit/debit, în funcție de conturile alimentate.

Dacă la identificarea în cadrul terminalului CDM nu este prezentă compania pentru care dorești să alimentezi conturile, atunci este necesar să verific dacă a fost actualizată fișa cu specimen. Aceasta o poți face în cadrul sucursalei sau apelând 1314.

Mijloacele bănești se înregistrează instant la contul tău, indiferente de orele lucrătoare sau zilele de weekend.

Terminalele CDM pot fi utilizate în orele de lucru a sucursalelor unde sunt amplasate.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok