plăți

monedă națională
valută străină
aceeaşi zi
plăți

informații utile

B.C. ”MAIB” S.A. efectuează operaţiunile de plată ale clienţilor prin intermediul conturilor curente ale acestora, deschise în sucursalele băncii sau la distanță prin opțiunea devino client

Plăţile sunt executate în baza ordinelor de plată perfectate de clienţi pe suport de hârtie (pe formularul oferit de către bancă) sau emise electronic prin intermediul sistemului internet banking la care clienţii au acces autorizat (sunt abonaţi).

ORDIN DE PLATA ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ 

ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ STRĂINĂ

Ordinele de plată în monedă naţională sau în valută străină, dispuse de clienţii băncii pe suport de hârtie, sunt executate în aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite şi acceptate de bancă până la ora-limită stabilită a zilei lucrătoare. Ordinele de plată primite după ora-limită sau în zi nelucrătoare pentru bancă se vor considera primite în următoarea zi lucrătoare. Ordinele de plată cu tipul de transfer URGENT, prezentate după ora-limită, nu vor fi primite spre executare. 

Pentru serviciile de plată prestate clienţilor, banca va aplica comisioane în conformitate cu Registrul tarifelor şi comisioanelor aplicate de B.C. ”MAIB” S.A. la serviciile prestate clienţilor, în vigoare la momentul executării plăţii

TARIFE 

LISTA BĂNCILOR CORESPONDENTE

Clienţii pot efectua plăţi aferente activităţii curente, utilizând diverse instrumente de plată: 

 • plăţi ordinare (în monedă naţională şi valută străină); 
 • plăţi programate; 
 • plăţi multiple (plăţi în pachet); 

Graficul primirii ordinelor de plată în cadrul B.C. “MAIB” S.A.

Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de bancă în aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite şi acceptate de bancă după cum urmează:

Tipul ordinelor de plată

Orele de primire

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

 • în monedă naţională
 • în valută străină

08:30 / 09:00* - 16:00

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă

 • în monedă naţională**

 

24/7

 • în valută străină***

08:00 - 18:00

* În funcție de programul de lucru al subdiviziunilor băncii

** Avantajele procesării imediate:

 • Faci transferuri intrabancare în lei (transfer maibmaib), cu excepția cazurilor în care sunt necesare concretizări suplimentare sau suma transferului este mai mare de 100,000 MDL
 • Suplinești oricând cardul maib business de pe contul curent deschis la maib și viceversa.
 • Vinzi și cumperi valută, utilizând conturile tale maib, conform cursului comercial valutar oferit în momentul tranzacției.
 • Transferi salariile până la ora 20:30, cu excepția cazurilor în care sunt necesare concretizări suplimentare.
 • La fel, efectuezi și celelalte tranzacții, dar care vor fi procesate în următoarea zi operațională.

*** Ordinele de plată în valută străină vor fi executate de bancă în ziua primirii, cu data valutei în aceeaşi zi bancară, dacă momentul primirii va fi până la orele:  

13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR;

16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;

10.00 – în cazul ordinelor de plată în alte valute străine.

Ordinele de plată în valută străină recepţionate după orele indicate mai sus, vor fi executate cu data valutei în următoarea zi lucrătoare pentru banca corespondentă prin care este direcţionat transferul de credit aferent.

Notă: În extrasul bancar operațiunile efectuate sâmbătă până la închiderea zilei operaționale sunt reflectate în ziua de vineri, celelalte se transferă în următoarea zi operațională. Operațiunile efectuate duminică sunt reflectate în următoarea zi operațională - luni. Excepție sunt zilele oficiale nelucrătoare, operațiunile fiind reflectate în următoarea zi operațională.

plăţi în monedă naţională

Plăţile în monedă naţională sunt executate de bancă în baza ordinelor de plată, perfectate de client (pe suport de hârtie sau electronic prin internet banking), în regim NORMAL sau URGENT atât în favoarea clienţilor băncii (plăţi intrabancare), cât şi în favoarea clienţilor altor bănci (plăţi interbancare).

Executarea plăţii în regim URGENT se va realiza în cel mult 25 de minute din momentul primirii ordinului de plată prin sistemul internet banking şi în cel mult 40 de minute de la primirea, verificarea şi scanarea ordinului de plată pe suport de hârtie. Termenul limită de efectuare a transferurilor urgente poate fi extins în cazul în care ordinul de plată nu întruneşte toate condiţiile necesare de procesare, în conformitate cu actele normative interne ale băncii.
 

Avantaje:

 • operativitate în executarea transferurilor băneşti;
 • confidenţialitatea tranzacţiilor;
 • posibilitatea urmăririi statusului ordinelor de plată prin sistemele de deservire bancară la distanţă.

plăţi în valută străină

Plăţile în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de bancă în aceeaşi zi în care sunt primite şi acceptate, cu data valutei conform termenelor şi condiţiilor stabilite în acordurile încheiate cu băncile corespondente prin care sunt procesate plăţile respective.

Plăţile se efectuează în limita disponibilului din contul curent al clientului, indicat în ordinul de plată în valută străină, cu respectarea prevederilor reglementărilor valutare ale statutului şi ale actelor normative bancare.

De regulă, plăţile în valută străină sunt efectuate de bancă, la prezentarea de către client a documentelor justificative, care atestă necesitatea efectuării plăţii şi conţin date despre suma plăţii.

Plăţile pot fi efectuate în orice valută străină, cu care operează banca şi transferate prin sistemul de plăţi internaţionale SWIFT, practic, în orice ţară din lume.

Plăţile primite în favoarea clienţilor băncii sunt înregistrate în conturile acestora în ziua primirii fondurilor respective în conturile corespondente ale băncii, fără aplicarea comisioanelor.

Plăţile prin convertire permit clientului să efectueze plăţi în valută străină din contul curent în altă valută decât valuta transferului. Acest instrument permite clientului să efectueze plăţi direct prin convertirea valutei contului de plăţi, fără a fi necesară prezentarea cererii de schimb valutar.

Transferurile în valută prin SWIFT: specificul comisioanelor

plăţi programate

Plăţile programate sunt plăţile efectuate de bancă din numele şi contul clientului, la anumite dăți şi în sume fixe, în baza unui contract de mandat, în scopul stingerii unor obligaţiuni contractuale sau de altă natură ale plătitorului faţă de contrapărţi.
 

În cadrul băncii pentru persoane juridice sunt realizate următoarele servicii aferente plăţilor programate: 

 • serviciul „MAIB-PAY” – plăţi fixe la date prestabilite; 
 • serviciul „MAIB-SWEEP” – transfer programat de sume (în limita soldului) între conturile proprii; 

Beneficiarii plăţilor programate pot fi operatorii de telefonie mobilă, furnizorii de servicii comunale, companiile de leasing, buget (în cazul în care se cunoaşte suma şi periodicitatea plăţilor) etc.
 

Avantaje:

 • economie de timp si resurse la executarea plăţilor periodice;
 • operativitate în executarea transferurilor aferente plăţilor;
 • costuri mai mici în raport cu costurile plăţilor ordinare.

Plăţi multiple

Plăţile multiple (plăţile în pachet) reprezintă plăţile efectuate de clientul băncii către mai mulţi beneficiari, prin formarea unui document electronic unic. Beneficiari ai plăţilor pot fi persoane juridice sau fizice, clienţi ai maib sau clienţi ai altor bănci. 

Plăţile în pachet pot fi emise doar prin intermediul sistemului internet banking, efectuate în monedă naţională şi trebuie să conţină doar plăţi ordinare.

Nu pot fi emise plăţi în pachet în scopul achitării impozitelor şi taxelor, precum şi în scopul achitării cu entităţile deservite la Trezoreria de Stat.

O plată în pachet poate avea un singur scop/destinaţie pentru toţi beneficiarii indicaţi. De exemplu: procurarea mărfurilor, prestarea serviciilor, achitarea altor obligaţii aferente activităţii curente. 

Avantaje:

 • posibilitatea definirii şi menţinerii unei liste de contrapărţi (beneficiari), fără a fi necesară introducerea lor la fiecare plată;
 • costuri mai mici de executare a plăţilor;
 • operativitate (timp redus) în executarea plăţilor (timpul de perfectare şi autorizare a plăţilor în pachet este cu mult mai mic decât timpul necesar pentru perfectarea fiecărei plăţi aparte).

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok