Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Operaţiuni curente

Operaţiuni curente

Deschiderea şi deservirea conturilor curente/de depozit

Moldova Agroindbank oferă persoanelor juridice servicii de deschidere şi deservire a conturilor curente, care sunt în monedă naţională şi valută străină.

Serviciile de decontare sunt efectuate în orice filială a băncii. Operaţiunile se efectuează în limita disponibilului în cont, fără careva limitări, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.

Serviciile de decontare prin conturile curente sunt disponibile conform programului de lucru cu clienţii în filiale.

Pentru comoditate, Moldova Agroindbank oferă clienţilor săi posibilitatea efectuării tranzacţiilor prin intermediul serviciilor sistemului de deservire la distanţă “Internet Banking”, care permite clienţilor efectuarea tranzacţiilor fără a vizita filiala băncii.

Documentele necesare pentru deschiderea/modificarea/închiderea contului curent/contului de depozit sunt, după cum urmează:

1. pentru persoane juridice/persoane fizice care practică activitate (rezidente):

a) cererea privind deschiderea contului;

b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial sau autentificată în subdiviziunea băncii;

c) documentul care confirmă înregistrarea de stat /ce permite practicarea activităţii sau actul normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;

d) documentele  de constituire (regulament, statut etc.);

e) certificatul de atribuire a codului fiscal sau documentul recunoscut ca atare;

f) actul de identitate al persoanei care prezintă documentele;

g) actul care confirmă împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului (după caz);

h) chestionarul pentru clientul persoană juridică;

Notă: documentele specificate la literele c) - e) se prezintă în copie, documentele specificate la litera g) se prezintă în original sau copia legalizată notarial.

2. pentru  persoane juridice (nerezidente):

a) cererea privind deschiderea contului;

b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial în Republica Moldova, în străinătate sau autentificată în subdiviziunea băncii;

c) documentul, care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;

d) documentele  de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.);

e) actul de identitate al persoanei care prezintă documentele;

f) actul care confirmă împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului (după caz);

g) chestionarul pentru clientul persoană juridică;

Notă: documentele specificate la literele c) - e) se prezintă în copie, documentele specificate la litera f) se prezintă în original sau copia legalizată notarial.
 

Fişa cu specimenele de semnături şi amprenta ştampilei se prezintă în 2 exemplare şi va conţine cel puţin:

i. denumirea completă şi adresa titularului de cont;

ii. numele şi prenumele persoanelor care, în  conformitate cu  legislaţia  în vigoare şi documentele de constituire, sunt desemnate să gestioneze conturile şi să aplice semnături pe documentele de plată şi de casă;

iii. specimenele de semnături ale persoanelor menţionate la punctul ii.