Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia banderolelor confecţionate în formă de inele 28.08.2019

Achiziţia banderolelor confecţionate în formă de inele

BC „Moldova Agroindbank” S.A. organizează licitaţie privind achiziţia banderolelor confecţionate în formă de inele pentru necesităţile băncii. 
În conformitate cu cerinţele de calificare, se solicită prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
     1. Ofertantul trebuie să dispună de experienţă în domeniu de minimum 3 ani;
     2. Experienţa generală, partenerii: se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare, oferite de participantul la licitaţie; recomandări din partea unor beneficiari de bunuri;
     3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului: se prezintă rapoartele financiare pentru anul 2018 - I trim. 2019 (preferabil auditate);
     4. Calitatea bunurilor - se prezintă certificatele de calitate (conformitate), inclusiv: 
         4.1. Copia certificatului de plătitor TVA (dacă este);
         4.2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 2 săptămâni până la data prezentării acestuia; 
         4.3. Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă. 
     5. Informaţia despre beneficiarii efectivi ai companiei.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii.

Date de contact: achizitii@maib.md, 022 303 523, 022 444 078, 0686 00 576. 

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta se întocmeşte în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 9, (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 17 septembrie 2019, ora 17:00. 
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate exclude ofertanţii respectivi de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia. Banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.