Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia imprimantelor şi a altor echipamente. 18.06.2019

Achiziţia imprimantelor şi a altor echipamente.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
  1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
  2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de acordare servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
  3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2018 (preferabil auditat).
  4. Calitatea bunurilor  - confirmate de certificate de calitate(conformitate).
  5. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  • copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
  • licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
  • extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Agenţia Servicii Publice.
  1. Informaţia privind beneficiarii efectivi ai companiei.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 519 / 022 444 078 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului.

Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 05 Iulie 2019, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.