Achiziţia serviciilor de antrepriză (lucrări de construcţie, reconstrucţie, reparaţie a clădirilor) pentru necesităţile Băncii

B.C. „MAIB” S.A. organizează concursul de oferte privind achiziţia serviciilor de antrepriză (lucrări de construcţie, reconstrucţie, reparaţie a clădirilor) pentru necesităţile Băncii .
 
Cerinţele de eligibilitate:
 1. Situaţia financiară a ofertantului – cifra medie a volumului de vînzări pe parcursul ultimilor 3 ani să nu fie 
 2. mai mică de 10000 mii lei/an, se prezintă rapoartele financiare pentru aa. 2018, 2019 şi 2020 (preferabil auditate);
 3. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
 4. Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 
 5. Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
 6. Informaţii generale despre ofertant (conform anexei nr.2 la caietul de sarcini)
 7. Copia documentelor de autorizare, necesare pentru permiterea executării lucrărilor de construcţie-montaj (licenţe, autorizaţii, etc.), valabile pentru anul 2021;
 8. Se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de lucrări similare oferite de participantul la licitaţie cu indicarea anilor de executare a lucrărilor concrete. Confirmarea experienţei ofertantului în domeniu nu mai puţin de 3 ani (conform anexei nr.3 la caietul de sarcini);
 9. Informaţia privind dotarea necesară pentru executarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie - se prezintă lista resurselor materiale, utilajelor de construcţii şi resurselor umane disponibile;
 10. Lista personalului specializat şi atestat în domeniul construcţiilor cu indicarea funcţiilor deţinute;
 11. Manualul privind sistemul propriu de asigurare a calităţii, deţinerii de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit;
 12. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de Bancă;
Companiile interesate îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor expedia în adresa Serviciului Achiziţii  scrisoarea de intenţie de participare, conform formularului prezentat de bancă.
 
Data limită de expediere a scrisorii de intenţie de participare: 14.01.2022, inclusiv, orele 17:00.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.
 
Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 523/ 061 128 010

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok