Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de asigurare a băncii pentru perioada 2019-2020 15.10.2019

Achiziţia serviciilor de asigurare a băncii pentru perioada 2019-2020

BC „Moldova Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia serviciilor de asigurare a băncii pentru perioada 2019-2020, inclusiv:
     1) asigurarea facultativă de răspundere civilă generală; 
     2) asigurarea facultativă a bunurilor (bunuri fiind considerate clădirile băncii, bunurile din încăperile acestora şi bancomatele aflate în sediile clădirilor băncii şi în afara lor); 
     3) asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
     4) asigurarea facultativă a  autovehiculelor CASCO; 
     5) asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos.

Criterii de eligibilitate
Indicatorii companiei de asigurare conform Raportul privind rezultatele financiare pe trimestrul 1, 2019 trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
     a) active > 100 milioane lei;
     b) capital statutar > 20 milioane lei;
     c) rezerve de asigurare > 30 milioane lei;
     d) rezultat financiar pozitiv.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii.

Date de contact: achizitii@maib.md, 022 303 523, 022 444 078, 0686 00 576.

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) oferta se prezintă în scris;
     b) fiecare pagină a ofertei trebuie semnată de ofertant;
     c) oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel încât să se asigure recepţionarea avizului de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. 
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 9 (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta conform cerinţelor băncii şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 28 octombrie 2019, ora 17:00. 
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate exclude ofertanţii respectivi din lista  participanţilor la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de aceştia.
 
Avizul nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia. Banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.