Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de asigurare benevolă de accidente a personalului băncii şi asigurare colectivă benevolă de accidente 10.09.2019

Achiziţia serviciilor de asigurare benevolă de accidente a personalului băncii şi asigurare colectivă benevolă de accidente

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă concursul privind achiziţia serviciilor de asigurare benevolă de accidente a personalului băncii şi asigurare colectivă benevolă de accidente.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
     1. Deţinerea licenţei privind asigurarea riscurilor financiare.
     2. În conformitate cu Raportul privind rezultatele financiare pe Trim 1, 2019, compania de asigurare trebuie să înregistreze:
          2.1. Active > 100 milioane lei
          2.2. Capital statutar > 20 milioane lei
          2.3. Rezerve de asigurare  > 50 milioane lei
          2.4. Rezultat finaciar pozitiv.
     3. Informaţia privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) a ofertantului, gradul de transparenţă şi dezvăluire a informaţiei,  inclusiv:
           - Certificatul/decizia de înregistrare (copie)
           - Extras din Registrul de Stat
                 - Dezvăluirea informaţiei privind acţionarii şi conducerea companiei.
     4. Informaţia despre reasiguratorii, cu care are încheiate contracte compania, inclusiv pe produse/tipuri de riscuri asigurate, tipul reasigurarii (facultativ, obligatoriu, fronting, cota parte, excedent de dauna, etc). 
     5. Situaţia economico-financiară.
     6. Caracteristica experienţei ofertantului, inclusiv în asigurarea instituţiilor financiare, principalii parteneri.
     7. Prezentarea Angajamentului scris al ofertantului de nedivulgare a secretului comercial.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii.
 
Contacte:  achizitii@maib.md / 022 303 598 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta se prezintă în limba de stat;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: 20 septembrie 2019, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul  ofertei  prezentate  pot  fi  propuse  mai  multe variante de preţ, inclusiv bunuri alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.