Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de audit complex în domeniul TI în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei 10.08.2017

Achiziţia serviciilor de audit complex în domeniul TI în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă concursul privind achiziţia serviciilor de audit complex în domeniul TI în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
1. Participantul la concurs trebuie să dispună de experienţă relevantă şi reputaţie bună în domeniu, să deţină un portofoliu de proiecte similare. Se va prezenta lista băncilor comerciale, la care a efectuat un audit similar. Opţional, va prezenta recomandări din partea unor beneficiari de servicii similare.
2. Cel puţin un membru al echipei trebuie să deţină certificatul de audit în sisteme informaţionale CISA eliberat de către societatea internaţională independentă ce se ocupă de dezvoltarea, adoptarea şi utilizarea cunoştinţelor şi practicilor acceptabile la nivel mondial pentru sistemele informatice de vârf în industrie ISACA.
3. Participantul la concurs va prezenta informaţia privind componenţa nominală a membrilor echipei de proiect, deţinători a certificatelor de auditori în domeniile tehnologiilor informaţionale, va anexa CV-le acestora şi copia certificatelor deţinute. Membrii echipei trebuie să cunoască limba română. 
4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
a. extrasul din Registrul Persoanelor Juridice, eliberat la o dată recentă, dar nu mai târziu de 2 săptămâni din data prezentării;
b. copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA.
5. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru anul 2016 (preferabil auditate). 
6. Informaţii generale despre ofertant - Formularul se anexează.
7. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei - Formularul se anexează.
 
Modul de întocmire a ofertelor:
 
a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei:
 
mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
 
Persoane de contact:
 
Maria Tabarcea, e-mail: maria.tabarcea@maib.md; tel. 022-444-078, 068 600 576;
Andrei Tuşca, e-mail: andrei.tusca@maib.md; tel. 022- 311- 082, 069 982 229;
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 18 august 2017, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta oferte doar personal. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţie