Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de confecţionare a safeurilor şi dulapurilor metalice, inclusiv instalare şi repararea acestora 10.09.2019

Achiziţia serviciilor de confecţionare a safeurilor şi dulapurilor metalice, inclusiv instalare şi repararea acestora

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează licitaţie privind achiziţia serviciilor de confecţionare a safeurilor şi dulapurilor metalice, inclusiv instalare şi repararea acestora.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
     1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
     2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participantul la licitaţie recomandări din partea unor beneficiari de bunuri, este bine venit.
     3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru anul 2017-2018 (preferabil auditate).
     4. Calitatea bunurilor - confirmate de certificate de calitate (conformitate).
          4.1.Copia certificatului de plătitor TVA (dacă este);
          4.2.Copia extrasului din registru de stat al persoanelor juridice;
          4.3.Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă.
     5. “Presentation book” cu schiţe şi fotografii ale producţiei de safeuri şi dulapuri metalice deja executate.
     6. Confirmarea posibilităţii de executare a mai multor comenzi concomitent.
     7. Informaţia despre beneficiarii efectivi ai companiei.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 519 / 022 444 078 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 23 septembrie 2019, orele 17:00. 

Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.