Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de deservire igienico-sanitară a încăperilor băncii, curăţarea teritoriului adiacent, schimbarea covoraşelor, curăţarea bancomatelor, copertinelor bancomatelor şi terminalelor self – service 24.12.2019

Achiziţia serviciilor de deservire igienico-sanitară a încăperilor băncii, curăţarea teritoriului adiacent, schimbarea covoraşelor, curăţarea bancomatelor, copertinelor bancomatelor şi terminalelor self – service

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
1. Prezentarea copiilor următoarelor documente:
  •            Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
  •            Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
  •            Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA.
2. Prezentarea Licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă.
3. Prezentarea informaţiei Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a. 2018 şi 9 luni al anului 2019 (preferabil auditate)
4. Prezentarea informaţiei privind experienţa ofertantului în domeniu nu mai puţin de 5 ani (fie a companiei sau a managementului firmei (persoana responsabilă (obligatoriu)) – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participantul la licitaţie, cu prezentarea dovezilor – facturi/acte de recepţie a lucrărilor, recomandări din partea unor beneficiari de Servicii privind calitatea serviciilor prestate (prezentarea minimum a 3 recomandări).
5. Prezentarea informaţiei privind existenţa infrastructurii care să permită prestarea serviciilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu prezentarea informaţiei doveditoare (contracte, etc.).
7. Prezentarea informaţiei privind Numărul personalului angajat.
8. Prezentarea informaţiei privind existenţa spaţiului şi utilajului necesar pentru desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor, prezentarea listei materialelor, echipamentelor, utilajelor substanţelor şi produselor utilizate la prestarea serviciilor de curăţenie.
9. Prezentarea informaţiei despre beneficiarii efectivi ai companiei.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.
Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 519 / 0686 00 576
 
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.  Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 17 ianuarie 2020, orele 17:00. 
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.