Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
achiziţia serviciilor de evaluare a bunurilor imobile aflate în proprietatea băncii a grupelor 29.10.2015

achiziţia serviciilor de evaluare a bunurilor imobile aflate în proprietatea băncii a grupelor

Prin prezenta, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia serviciilor de evaluare a bunurilor imobile aflate în proprietatea băncii a grupelor Clădiri şi construcţii speciale” şi “Terenuri de pămînt.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
  1.  Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la achiziţia prin cererea ofertelor de preţuri.(formularul nr.5).
  2. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă copia rapoartele financiare pentru anii 2014 şi 2015 (trimestrele I şi II), preferabil auditate.
3. Ofertantul va prezenta următoarele documente:
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (dacă există);
- copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
- licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă (dacă există);
- extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, la o dată recentă;
4. Informaţia despre participantul la achiziţia organizată de B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (formularul anexa nr. 10).

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

           Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact: Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
3 noiembrie  2015, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.