Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia  serviciilor de testare la penetrare a componentelor sistemului SWIFT 16.10.2018

Achiziţia serviciilor de testare la penetrare a componentelor sistemului SWIFT

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea concursului privind achiziţia serviciilo de testare la penetrare a componentelor sistemului SWIFT,  organizat prin cererea de oferte.
 
 Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
1.1 Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
     a) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
     b) copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA (în cazul firmelor plătitoare de TVA);
     c) licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
     d) extrasul recent, din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, eliberat cel târziu cu 2 săptămânii înainte de prezentarea ofertei.
1.2 Ultimele rapoarte financiare ale ofertantului disponibile (preferabil auditate).
1.3 Lista companiilor, în special a băncilor, la care ofertantul a prestat servicii similare. Prezentarea scrisorilor de recomandare din partea beneficiarilor de servicii similare – ar constitui un avantaj.
1.4 Informaţii privind beneficiarii efectivi ai companiei (conform Anexei nr.1).
1.5 Informaţii generale despre ofertant (conform Anexei nr.2); 
2.1Companiile participante trebuie să prezinte informaţii privind experienţa la nivel local şi/sau internaţional în proiecte de teste de penetrare. 
2.2 Companiile participante trebuie să includă obligatoriu în echipa de proiect un specialist cu una din certificări, cum ar fi: 
     a) Offensive Security Certified Professional (OSCP);
     b) Global Information Assurance Certification Penetration Tester (GPEN);
     c) GIAC Exploit Researcher & Advanced Penetration Tester (GXPN);
     d) CREST Registered Penetration Tester; 
     e) CREST Certified Infrastructure Tester;
     f) EC-Council Certified Security Analyst;
     g) EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) Master.
2.3 Companiile participante vor prezenta lista membrilor echipei de proiect. Cel puţin un membru al echipei trebuie să cunoască limba română.
2.4 Membrii echipei de proiect trebuie să deţină experienţă de minim 3 ani în domeniul de teste de penetrare. 

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.
Contacte:  achizitii@maib.md / 022 303 267 / 022 444 078 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie 
 
întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9.
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: 24 octombrie 2018, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul  ofertei  prezentate  pot  fi  propuse  mai  multe 
variante de preţ, inclusiv bunuri alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.