Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia uniformelor pentru personalul Serviciului Încasare şi Transport Valori 12.09.2019

Achiziţia uniformelor pentru personalul Serviciului Încasare şi Transport Valori

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă concurs privind achiziţia uniformelor pentru personalul Serviciului Încasare şi Transport Valori.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
     1. Ofertantul trebuie să dispună de experienţă în domeniu de minimum 2 ani;
     2. Experienţa generală, partenerii: se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari;
     3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului: se prezintă raportul financiar pentru a. 2017 şi 2018 (preferabil auditate).
     4. Calitatea bunurilor: se prezintă certificate de calitate (conformitate).
     5. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat, prin prezentarea următoarelor acte:
          5.1 Copia certificatului de plătitor TVA (dacă este);
          5.2 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
          5.3 Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitate permisă.
     6. Informaţia privind beneficiarii efectivi ai companiei (conform anexei).
     7. Informaţii generale despre participantul la concurs (conform anexei).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii.

Date de contact: achizitii@maib.md, 022 303 598 .

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 9 (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta conform cerinţelor băncii şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 25 septembrie 2019, inclusiv, ora 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante  de  preţ,  inclusiv  servicii  alternative  la  cele  solicitate  de  bancă,  cu  condiţia  ca  acestea  să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele  sunt  prezentate  de  două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii respectivi de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de aceştia.
 
Avizul nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia. Banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.