Achizitie produse petroliere

Prin prezenta, BC "Moldova-Agroindbank" SA anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia produselor petroliere pentru necesităţile băncii.
Caietul de sarcini poate fi descărcat aici.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

 • Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
 • Partenerii - se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri este salutabilă.
 • Informaţia privind amplasarea reţelei de staţii de alimentare pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
 • Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului - se prezintă rapoartele financiare pentru aa. 2009 şi tr. I 2010 (preferabil auditate)
 • Calitatea bunului - confirmate de certificate de calitate.
 • Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat - se prezintă:
 1.   copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
 2.   copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
 3.   copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
 4.   copia ultimului extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC "Moldova-Agroindbank" SA (Formularul Anexa Nr.10 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii)

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie, a documentelor de calificare şi a ofertei:

 • mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr. 9, bir.609
 • email: ala.olaru@maib.md, tel/fax 244-377;
 • email: petru.dubrovin@maib.md, tel/fax 244-377;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii prin poştă, inclusiv electronică, fax sau curier, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
31 mai 2010

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achitiţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok