Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Automatizarea evidenţei contabile a operaţiunilor cu carduri 14.12.2015

Automatizarea evidenţei contabile a operaţiunilor cu carduri

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia serviciilor de elaborare/customizare şi implemetare a soluţiei software – Automatizarea evidenţei contabile a operaţiunilor cu carduri. Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Participantul la licitatie trebuie sa dispuna de experienta relevanta si reputatie buna in domeniu, sa detina un portofoliu de proiecte similare.
 2. Participantul la licitatie va prezenta informatie despre componenta, calificarea si experienta membrilor exhipei de proiect, inclusiv CV-urile. Optional participantul va prezenta recomandari din partea unor beneficiari de servicii similare.
 3. Ofertantul va prezenta termenul si costul de executare a lucrarilor.
 4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
copia certificatului de înregistrare a companiei;
 1. copia certificatului de inregistrare a companiei;
 2.  copia certificatului de inregistrare ca platitor TVA;
 3.  licenta (daca este licentiata activitatea) sau autorizatia pentru activitatea permisa;
 4.  copia extrasului din Registrul de stat al intreprinderilor si organizatiilor de la Camera Inregistrarii de Stat a Ministerului Justitiei al Republicii Moldova.
 1. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru anul 2015 (preferabil auditate).
 2. Informatia despre participantul la achizitia organizata de banca (Formularul anexa nr.10).
 3. Termenul de valabilitate a ofertelor: nu mai putin de 30 zile lucratoare de la prezentarea ofertei.
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.
   Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact: Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.
Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
24 decembrie  2015, inclusiv, orele 17:00.
Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.