Aviz privind organizarea achiziției implementarea și mentenanța soluției software pentru crearea unei arhive electronice

Maib anunță organizarea concursului de oferte privind achiziția, implementarea și mentenanța soluției software pentru crearea unei arhive electronice.

Cerințele de eligibilitate:

  1. Ofertantul trebuie să dispună de experienţă relevantă şi reputaţie bună în domeniu nu mai mică de 3 ani;
  2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse / servicii similare oferite de participant, recomandări din partea unor beneficiari;
  3. Existența unui portofoliu de proiecte, de anvergură similară;
  4. Companiile participante trebuie să includă obligatoriu în echipa de proiect specialiști calificați cu experiență de minim 3 ani în domeniul implementării / administrării produsului ofertat. Se vor prezenta dovezi cu privire la calificările deținute.
  5. Se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi clienţi ai participantului (Anexa 6 ”Declarații eligibilitate”);
  6. Prezentarea a cel puțin 3 scrisori de recomandare (se prezintă copiile);
  7. Situația privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru anii 2020 și 2021 (preferabil auditate);
  8. Confirmarea înregistrării ofertantului la instituțiile de stat – se prezintă extrasul valabil din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Companiile interesate își vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziția în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerințelor băncii, și vor expedia în adresa Serviciului Achiziții scrisoarea de intenție de participare, conform formularului prezentat de bancă.

Data limită de expediere a scrisorii de intenție: 15.03.2022, inclusiv, orele 17:00.

Avizul nu constituie o obligațiune a maib de a efectua achiziția și banca este în drept să refuze efectuarea achiziției în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câștigător al achiziției.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 304 693 / 061 128 010

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok