Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Aviz privind organizarea achiziţiei produselor petroliere 23.03.2021

Aviz privind organizarea achiziţiei produselor petroliere

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează concursul privind achiziţia produselor petroliere.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participantul la concurs recomandări din partea unor beneficiari de bunuri similare, este bine venit.
3. Calitatea bunurilor - confirmate de certificate de calitate (conformitate).
3.1. Copia certificatului de plătitor TVA (dacă este);
3.2. Copia extrasului din registru de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 2 săptămâni până la data prezentării acestuia.
3.3. Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă (dacă există).
4. Informaţia despre beneficiarii efectivi ai companiei.
 
Caietul de sarcini poate fi solicitat de la Serviciul Achiziţii al băncii
Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 519/ 068 600 576

Modul de întocmire a ofertelor:

 
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Serviciului Achiziţii în plic sigilat, prin posta sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Serviciului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, birou 505.

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 02.04.2021, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei

.