Aviz privind organizarea achiziției serviciilor de întreținere și reparație a rețelelor și instalațiilor electrice din subdiviziunile BC ”MAIB” SA.”

Criterii de eligibilitate:

  1. Experiența ofertantului în domeniu nu mai mica de 5 ani.
  2. Experiența generală, parteneri – se prezintă informația privind numărul de angajați calificați, cei mai valoroși beneficiari de produse/servicii similare, oferte de participare la licitații, recomandări din partea unor beneficiari.
  3. Situația privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru 2020 – 2021 (preferabil audiate).
  4. Calitatea bunurilor – confirmate de certificate de calitate (conformitate).
  5. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  • copia certificatelor de înregistrare ca plătitor TVA;
  • licența și autorizația pentru activitatea permisă;
  • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 2 săptămâni până la data prezentării acestuia.
  1. Informația privind beneficiarii efectivi ai companiei.

Companiile interesate își vor evalua obiectiv capacitatea de a prezenta oferta, conform cerințelor băncii, și vor expedia în adresa Serviciului Achiziții scrisoarea de intenție de participare, conform formularului prezentat de bancă.

Data limită de prezentare a scrisorii de intenție: 15.06.2022, inclusiv, orele 17:00.

Data limită de prezentare a ofertei: 23.06.2022, inclusiv, orele 16:00.

Avizul băncii nu constituie o obligațiune a băncii de a efectua achiziția și banca este în drept să refuze efectuarea achiziției în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câștigător al achiziției.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 598/ 68 600 576

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok