Aviz privind organizarea achiziției serviciilor de mentenanță și dezvoltare a soluției 1C ERP

Maib anunță organizarea concursului de oferte privind achiziția serviciilor de mentenanță și dezvoltare a soluției 1C ERP.

Cerințele de calificare și eligibilitate: 

  • Candidatul are o experiență relevantă și o reputație pozitivă în dezvoltarea și întreținerea produselor 1C ERP în industria bancară în ultimii 3 ani;
  • Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse și/sau servicii similare oferite de participant. Se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi clienţi ai participantului (Anexa 6 ”Declarații eligibilitate”);
  • Prezentarea a cel puțin 3 scrisori de recomandare din partea unor beneficiari;
  • Companiile participante trebuie să includă obligatoriu în echipa de proiect specialiști calificați cu experiență de minim 3 ani în domeniul implementării / administrării produsului ofertat. Se vor prezenta dovezi cu privire la calificările deținute;
  • Candidatul trebuie să aibă certificare ISO 27001 și, opțional, certificare ISO 9001;
  • Situația privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru anii 2020 și 2021 (preferabil auditate);
  • Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă extrasul valabil din Registrul de stat al persoanelor juridice și statutul companiei.

Companiile interesate își vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziția în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerințelor băncii, și vor expedia în adresa Serviciului Achiziții  scrisoarea de intenție de participare, conform formularului prezentat de bancă (Anexa 5 ”Intenție de participare”).

Data limită de expediere a scrisorii de intenție: 23.03.2022. 

Avizul maib nu constituie o obligațiune de a efectua achiziția și banca este în drept să refuze efectuarea achiziției în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câștigător al achiziției. 

Contacteachizitii@maib.md / 022 304 693 / 061 128 010.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok