Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Servicii de reparaţie şi deservire a transportului auto 14.12.2015

Servicii de reparaţie şi deservire a transportului auto

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia serviciilor de reparaţie şi deservire a transportului auto din dotarea B.C. ”Moldova-Agroindbank” S.A. Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
  1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
  2. Portofoliu lucrărilor executate – se prezintă informaţia privind bineficiarii unor servicii similare din partea ofertantului.
  3. Situaţia şi rezultatele financiare pozitive ale ofertantului, rapoartele financiare a ofertantului pentru anul 2014 şi 9 luni ale anului 2015 (preferabil auditate).
  4. Ofertantul va prezenta  în copie  următoarele documente:
  • Copia certificatului de Înregistrare a Întreprinderii;
  • Copia certificatului de plătitor TVA;
  • Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă.
  1. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC «Moldova-Agroindbank» SA «(Formularul anexa nr.10 la Regulamentul privind modul de fectare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii)».
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.
   Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact: Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.
Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
24 decembrie  2015, inclusiv, orele 17:00.
Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.