Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Serviciilor de audit a Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale 03.11.2015

Serviciilor de audit a Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale

Prin prezenta, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia serviciilor de audit a Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale al băncii pentru recertificare la conformitate cu standartul ISO/CEI 27001:2013.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506.
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
  1. Participantul la concurs trebuie să dispună de experienţă relevantă şi reputaţie bună în domeniu, să deţină un portofoliu de proiecte similare. Opţional, ofertantul va prezenta recomandări din partea unor beneficiari de servicii similare.
  2. Lista companiilor, în special a băncilor comerciale, la care ofertantul a efectuat un audit similar.
  3. Participantul la concurs va prezenta informaţia privind componenţa nominală a membrilor echipei de proiect deţinători ai certificatului de auditor SMSI la conformitate ISO/IEC 27001 şi va anexa CV-le acestora şi copia certificatelor de auditor SMSI. Membrii echipei trebuie să cunoască limba română.
  4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  • copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA;
  • licenţa şi/sau autorizaţia pentru activitatea de audit al sistemului de management al securităţii informaţionale pentru certificare la conformitate cu standardul ISO/CEI 27001.
  1. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru anul 2014 (preferabil auditate).
  2. Informaţia despre participantul la achiziţia organizată de bancă – formularul anexa nr.10 şi formularul anexa nr.5 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.
           Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact: Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.
Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
11 noiembrie  2015, inclusiv, orele 17:00.
Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.