Garanții bancare

Garantăm obligațiunile financiare față de o persoană terță
7 tipuri
irevocabil
avantaje
Garanții bancare

about

Garanţia bancară este un angajament între:

maib Persoana terță Client al băncii
garant beneficiar ordonator

În calitatea sa de garant, banca își asumă un angajament irevocabil față de beneficiar, conform căruia ordonatorul urmează să își onoreze obligațiile asumate printr-un contract comercial, pentru care a fost emisă garanţia bancară.

Tipuri de garanţii bancare:

 1. garanţia de plată (Payment Guarantee) acoperă obligaţiile cumpărătorului de a plăti o anumită sumă de bani conform unui contract comercial;
 2. garanţia de angajare/garanţia ofertei (Bid Bond) prin care cumpărătorul se asigură că oferta vânzătorului nu va fi retrasă după ce el va accepta condiţiile acesteia. În acest fel, cumpărătorul evită eventualele cheltuielile băneşti şi de timp pentru a face apel la noi oferte şi pentru a le examina;
 3. garanţia de bună execuţie (Performance Bond) asigură executarea obligaţiilor contractuale conform condiţiilor şi termenelor stabilite;
 4. garanţia de restituire a avansului (Advance Payment Guarantee) asigură garantarea întoarcerii sumei plătite în avans de către cumpărător, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către vânzător;
 5. garanţia vamală se emite în favoarea Departamentului Vamal. Lista mărfurilor (producţiei) pentru care termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată la import poate fi prelungit se stabileşte prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
 6. garanţia asigurării creditului reprezintă garantarea obligaţiilor de plată ale debitorului faţă de creditor, ce rezultă dintr-un anumit contract de împrumut;
 7. contragaranţia bancară. maib poate fi intermediară în cazul în care beneficiarul solicită ca garanţia să fie emisă de o bancă străină de prim rang. În acest caz, maib emite o contragaranţie în favoarea băncii respective.

Avantaje pentru compania ta:

 • posibilitatea amânării plăţii, care rezultă din obligaţiile contractuale şi / sau posibilitatea de a finanţa producţia fără mobilizarea mijloacelor circulante proprii;
 • denotă capacitatea ordonatorului de a-şi îndeplini obligaţia asumată;
 • posibilitatea participării la licitație/concurs/tender fără utilizarea mijloacelor circulante proprii;
 • evitarea efectuării plăților în avans;
 • oferă posibilitatea de a primi plata în avans pentru mărfurile, ce urmează a fi livrate;
 • reduce riscul de neîncasare a contravalorii bunurilor exportate;
 • costuri mai mici decât în cazul obţinerii unui credit bancar.

Pentru a verifica, dacă garanţia bancară a fost emisă de maib, accesați butonul de mai jos și completați câmpurile cu datele din scrisoarea de garanţie pe care o deţineți în original.

Vreau să verific garanția

requirements

Solicită garanția dacă ai o întreprindere înregistrată conform legislației în vigoare.

commission fees

Nr/o

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Mărimea tarifului

Notă

A

1

2

3

1.

Comision de aprobare:

1.1.

pentru scrisorile de garanție asigurate cu mijloace băneşti blocate blocate în contul de depozit-garanție/ contragaranţia organizaţiilor financiare internaţionale)

MN

Gratuit

 

VS

1.2.

pentru scrisorile de garanție asigurate cu garanții reale și alt tip de garanții

MN

1% din sumă,

min. 200 MDL -

 max. 5000 MDL

Se încasează integral la emitere:

 

- din suma garanției (în cazul tranzacției unice)

 • din valoarea liniei de garanții, la data emiterii primei garanții (în cazul liniei de garanții).

 

VS

1% din sumă,

min. 10 EUR/USD –

max. 250 EUR/USD

2.

Comision de garantare:

pentru scrisorile de garanție asigurate cu:

2.1.

mijloace băneşti blocate în contul de depozit-garanție/ contragaranţia organizaţiilor financiare internaţionale

MN

2% anual,

min. 250 MDL

Se încasează din suma garanției emise:

 

 1. pentru suma garanției de până la   70.000 MDL/ 7.000 EUR/USD inclusiv- integral la momentul emiterii pentru întreaga perioadă de valabilitate.

 

 1. pentru suma garanției de peste 70.000 MDL/ 7.000 EUR/USD inclusiv- integral la momentul emiterii pentru întreaga perioadă de valabilitate/lunar.

VS

1% anual,
 min 70 EUR/USD

2.2.

garanții reale

MN

3% anual, min. 250 MDL

VS

3% anual, min. 70 EUR/USD

2.3.

alte forme de garanții (inclusiv Fidejusiune)

MN

5% anual, min. 250 MDL

VS

4% anual, min. 70 EUR/USD

 

Note:

*Comisioanele băncilor străine se aplică suplimentar la comisioanele MAIB. În cazul transmiterii mesajului de avizare a garanției prin SWIFT se va aplica suplimentar Comisionul pentru serviciul SWIFT

**În dependență de caz, Comisionul de confirmare al băncii străine se va aplica adițional la comisionul de garantare al MAIB.

3.

Executarea garanţiei bancare (efectuarea plății conform cererii de plată)

 MN

0,2% din sumă, min. 25 MDL - max. 1000 MDL

Se încasează la data efectuării operaţiunii.

 VS

0,3% din sumă, min. 20 EUR - max. 300 EUR

4.

Modificarea/ anularea garanţiei

 MN

200 MDL

Se încasează la data efectuării operaţiunii.

 VS

50 EUR/USD

5.

Avizarea garanţiei primite

 MN

100 MDL

Se încasează la data efectuării operaţiunii.

 VS

50 EUR

6.

Avizarea modificării/ anulării garanţiei

 MN

50 MDL/

Se încasează la data efectuării operaţiunii.

 VS

30 EUR

7.

Autentificarea și remiterea cererii de plată la executarea garanției bancare

 MN

250  MDL

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

 VS

50  EUR

 

required documents

 1. Buletinul de identitate al administratorului și ale fondatorilor;
 2. Actele de constituire ale întreprinderii;
 3. Alte acte, care ar putea fi solicitate de bancă.

take the first step

fill in the fields and we will contact you

we guarantee the security of the information provided when completing the online application
Received!
the request has been successfully sent and will be processed from Monday to Friday, from 9:00 to 17:00.

if you apply outside office hours, on weekends or holidays, we will contact you the next working day.

Warning!

Within 24 hours you have the possibility to submit a single application. There is already a pending request registered on your behalf. Come back later to submit another request.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok