Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia lucrărilor de demolare a unor constructive în cadrul reconstrucţiei clădirilor băncii 30.06.2017

Achiziţia lucrărilor de demolare a unor constructive în cadrul reconstrucţiei clădirilor băncii

   Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia lucrărilor de demolare a unor constructive în cadrul reconstrucţiei clădirilor băncii  situate pe adresa str.31 August 1989 nr.127 şi str. Maria Cibotari nr.18 mun.Chişinău.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Situaţia financiară a ofertantului – cifra medie a volumului de vînzări pe parcursul ultimilor 3 ani să nu fie mai mică de 10,000.0 mii lei/an, se prezintă rapoartele financiare pentru aa. 2015, 2016 şi I trimestru 2017 (preferabil auditate);
 2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de 2 săptămâni de la data prezentării acestuia;
 3. Copia certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA;
 4. Copia documentelor de autorizare, necesare pentru permiterea executării lucrărilor de construcţie-montaj (licenţe, autorizaţii, etc.), valabile pentru anul 2017;
 5. Informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de lucrări similare (demolări) oferite de participantul la licitaţie cu indicarea anilor de executare şi a lucrărilor concrete. Confirmarea experienţei ofertantului în domeniu nu mai puţin de 5 ani (conform anexei nr.3 la caietul de sarcini);
 6. Informaţia privind deţinerea contului de decontare în MDL la una din filialele BC”Moldova Agroindbank”S.A.;
 7. Informaţia privind dotarea necesară pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie/demolare a constructivelor clădirilor, se prezintă lista mecanismelor şi utilajelor speciale pentru executarea lucrărilor de demolare a construcţiilor şi resurselor umane disponibile;
 8. Lista personalului calificat specializat şi atestat în domeniul construcţiilor cu indicarea funcţiilor deţinute, preferabil celor care au experienţă în executarea lucrărilor de demolare a construcţiilor ;
 9. Manualul privind sistemul propriu de asigurare a calităţii, deţinerii de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit;
 10. Informaţii generale despre ofertant (conform anexei nr.2 la caietul de sarcini);
 11. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei
Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru lucrările solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact:
 • Maria Tabarcea, e-mail: maria.tabarcea@maib.md; tel. 022-444-078, 068 600 576;
 • Iurie Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel. 022-303-502, 069 110 946.
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 13 iulie 2017, inclusiv, orele 17:00

Agentul economic poate prezenta oferte doar personal. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţie.