Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia safeurilor metalice cu casete individuale 30.11.2017

Achiziţia safeurilor metalice cu casete individuale

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă concursul privind achiziţia safeurilor metalice cu casete individuale. Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
 2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de      produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
 3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru 2016 şi 9 luni ale anului 2017 (preferabil auditate).
 4. “Presatation book” cu schiţe şi fotografii ale producţiei de dulapuri metalice cu casete individuale deja executate.
 5. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat – se prezintă:
 • licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă;
 • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 2 săptămânii până la data prezentării acestuia.
 1. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei.
Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact:
 • Leonid Cojocaru, e-mail: leonid.cojocaru@maib.md; tel. 022-303-523, 068 600 576;
 • Iurie Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel. 022-303-502, 069 110 946.
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 08 decembrie 2017, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta oferte doar personal. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţie.