Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
21.09.2020

Achiziţia serviciilor de asigurare a băncii pentru perioada 2020-2021

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează licitaţia privind achiziţia serviciilor de asigurare a băncii pentru perioada 2020-2021: (1) asigurarea facultativă de răspundere civilă generală; (2) asigurarea facultativă a Bunurilor (bunuri fiind considerate clădirile băncii, bunurile din încăperile acestora şi bancomatele aflate în sediile clădirilor băncii şi înafara lor); (3) asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule; (4) asigurarea facultativă a autovehiculelor CASCO; (5) asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos.
 
Criterii de eligibilitate:
Indicatorii companiei de asigurare cu Raportul privind rezultatele financiare pe Trim 1, 2020 trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
 
a) Active > 100 milioane lei;
b) Capital statutar > 20 milioane lei;
c) Rezerve de asigurare  > 30 milioane lei;
d) Rezultat finaciar pozitiv.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.
 
Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 598 / 022 444 078 / 0686 00 576
 
Modul de întocmire a ofertelor:
 
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei:  06.10.2020, orele 17:00. 
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două  sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.