Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de  monitorizare GPS a autoturismelor,  organizat prin cererea de oferte 04.12.2018

Achiziţia serviciilor de monitorizare GPS a autoturismelor, organizat prin cererea de oferte

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea concursului privind achiziţia serviciilor de  monitorizare GPS a autoturismelor,  organizat prin cererea de oferte.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
1. Ofertantul trebuie să dispună de experienţă relevantă în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2017 şi trim. III anul 2018 (preferabil auditate).
4. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat – se prezintă:
      5.1. copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
      5.2.  copia certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA;
      5.3. licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
      5.4. Extrasul valabil din Registrul de stat al persoanelor juridice.
5. Informaţii generale despre participantul la achiziţia efectuată de BC “Moldova Agroindbank” SA, conform anexei;
6. Informaţia privind beneficiarii efectivi, conform anexei.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.
 
Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 267 / 022 444 078 / 0686 00 576
 
Modul de întocmire a ofertelor:
 
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: 14 decembrie 2018, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul  ofertei  prezentate  pot  fi  propuse  mai  multe variante de preţ, inclusiv bunuri alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă 
 
Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.