Achiziţie automat de schimb valutar

Prin prezenta, BC "Moldova-Agroindbank" SA anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia automatului de schimb valutar (ASV).

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

 1. Situaţia economico-financiară a ofertantului (bilanţul pentru 2009 (preferabil auditat), trimestrul I al anului 2010);
 2. Calitatea bunurilor conform certificatelor de calitate;
 3. Experienţa generală, partenerii (furnizorii de utilaj specializat bancar şi software) de bază în domeniu;
 4. Experienţa de colaborare cu BC "Moldova-Agroindbank" SA;
 5. Reputaţia, recomandările persoanelor care au procurat utilajul menţionat sau alt utilaj specializat bancar;
 6. Facilităţi oferite de ofertant la executarea contractelor, garanţii;
 7. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat - se prezintă:
 • copia certificatului de înregistrare al întreprinderii;
 • copia certificatelor de înregistrare ca plătitor TVA;
 • copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
 • copia ultimului extras din Registrul de stat al persoanelor juridice

  8. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC "Moldova-Agroindbank" SA (Formularul Anexa Nr.10 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii)

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie şi documentelor de calificare:

 •  mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr. 9, bir.609
 •  email: ala.olaru@maib.md, tel/fax 244-377;
 •  email: petru.dubrovin@maib.md, tel/fax 244-377, 0686-40-680

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii prin poştă, inclusiv electronică, prin fax sau curier, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie şi documentelor de calificare:
28 mai 2010

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achitiţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok