Achizitie plicuri PIN si TAN

Prin prezenta, BC "Moldova-Agroindbank" SA anunţă ocererea ofertelor de preturi privind achiziţia plicurilor PIN si TAN.

Caietul de sarcini poate fi ridicat la Grupul Achizitii, tel 244-377, sau descărcat aici

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Experienta ofertantului in domeniu, dar nu mai mica de 2 ani.
2. Portofoliul lucrarilor executate. Se prezinta informatia privind beneficiarii unor servicii similare din partea ofertantului.
3. Situaţia si rezultatele financiare pozitive ale ofertantului - se prezintă rapoarte financiare pentru a. 2009 şi trimestrul I al anului 2010 (preferabil auditate);
4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat - se prezintă:
  - copia certificatului de înregistrare al întreprinderii;
  - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor TVA;
  - Extrasul din statulul intreprinderii privind genurile de activitate;
  - Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice ;
5. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC "Moldova-Agroindbank" SA (Formularul Anexa Nr.10)

Modul de întocmire a ofertelor:
a. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b. Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c. Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentata pina la expirarea termenului de prezentare a ofertelor.
d. Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat, separat de documentele de calificare;

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
 - mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr. 9, bir.609
 - email: ala.olaru@maib.md, tel/fax 244-377;
 - email: petru.dubrovin@maib.md, tel/fax 244-377, 0686-40-680

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
16 iulie 2010

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achitiţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok