Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Preţuri privind achiziţia acumulatoarelor 02.12.2015

Preţuri privind achiziţia acumulatoarelor

Prin prezenta, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia acumulatoarelor
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506.
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
         1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, inclusiv de colaborare cu banca.
         2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari de bunuri.
         3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru aa. 2014 şi trim.I 2015 (preferabil auditate).
         4. Calitatea bunurilor - confirmate de certificate de calitate.
         5. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC “Moldova Agroindbank”SA  (Formularul anexa nr. 10 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii)
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.
           Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact: Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.
Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
09. 12. 2015, inclusiv, orele 17:00.
Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.