Aviz privind organizarea licitației de vânzare

BC ”MAIB” S.A. în calitate de proprietar al bunurilor imobile nominalizate mai jos, anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind vânzarea – bunurilor imobile, situate pe adresa: r-nul Strășeni, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, care constituie un lot unic compus din:

  1. terenul pentru construcții pe adresa: r-nul Strășeni, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, cu numărul cadastral  8001113.321, cu suprafața de 0.0162 ha;
  2. casă de locuit individuală pe adresa: r-nul Strășeni, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, cu un nivel, înregistrată în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral 8001113.321.01, cu suprafața de 78,9 m.p.;
    • ambele bunuri imobile compun un lot unic, cu prețul minim de expunere 350,000.00 MDL;
    • pasul licitării nu va fi mai mic de 10,000 MDL, inclusiv TVA.

Pentru a participa la licitaţie participantul este obligat:

  1. să achite acontul în mărime de 10 % din preţul de expunere la licitaţie– 35,000.00 (treizeci și cinci mii) MDL, cu indicarea în destinația plăţii numelui/prenumelui plătitorului, la următoarele date bancare: BC ”MAIB” S.A., c/b AGRNMD2X, c/f 1002600003778, cod IBAN MD91AG000280944504105498;
  2. să depună Cererea de intenție privind participarea la licitaţie, cu anexarea dovezii de achitare a acontului la datele bancare indicate în anunţ şi a copiilor documentelor care identifică participantul la licitaţie: buletinul de identitate pentru persoanele fizice, certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali sau Extrasul din Registrul gospodăriilor țărănești, după caz, actul de identitate al reprezentantului şi împuternicirile corespunzătoare autentificate notarial, hotărârea organului de decizie a persoanei juridice privind participarea la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta şi va semna toate actele cu privire la licitaţie, contractele de vânzare-cumpărare, actele de predare-primire;
  3. să semneze Regulile privind desfăşurarea licitaţiei.

Documentele pentru participare la licitaţie urmează a fi prezentate la adresa de mail:  victoria.railean@maib.md, până la  data de 05 octombrie 2023, ora 1600. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel.: 022-303-512, mob.: 068609595, 069148911.

Avizul băncii nu constituie o obligațiune a băncii de a efectua vânzarea și banca este în drept să refuze efectuarea vânzării în orice moment, până la semnarea contractului cu câștigătorul licitației.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok