Diplomă pentru susţinerea tinerilor

Ministerul Educaţiei a conferit băncii comerciale „Moldova Agroindbank” SA Diploma pentru merite deosebite în stabilirea parteneriatelor de colaborare cu instituţiile de învăţămînt şi contribuţie substanţială la susţinerea financiară a tinerilor studioşi din Republica Moldova.

Distincţia vine urmare a participării active a băncii la realizarea Programului „Burse Suplimentare pentru Tineri”, implementat de Centrul de Informaţii Universitare cu susţinerea financiară a MAIB.

Banca participă la acest Program, în calitate de Partener General, trei ani consecutiv, perioadă în care Moldova Agroindbank a investit 1,2 milioane de lei pentru Burse Suplimentare destinate tinerilor din familii cu situaţii financiare dificile. În cadrul ediţiei din anul curent, 45 de tineri din familii dezavantajate au beneficiat de burse în valoare de pînă la 18 mii lei.

Potrivit lui Serghei Cebotari, preşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA, „prin intermediul acestui program „Moldova Agroindbank” încurajează performanţele studenţilor și îi ajută să-şi pună în valoare capacităţile. Iar investiţiile făcute de bancă în dezvoltarea tinerilor vor contribui nu doar la creşterea lor profesională, ci şi la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”.

Notă: Programul Burselor Suplimentare este realizat de către Centrul de Informaţii Universitare, în cooperare cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. Grupul ţintă al iniţiativei în cauză sunt tinerii dezavantajaţi în sensul accesului la serviciile educaţionale de calitate, care provin din familii cu venituri modeste, din familii cu mulţi copii, care sunt orfani sau se află sub tutelă, şi/sau cu dizabilităţi atît din zonele urbane, cît şi din cele rurale. Partenerul General al Programului „Burse Suplimentare pentru Tineri” este BC „Moldova Agroindbank” SA.

De menţionat că MAIB se implică plenar în acţiuni sociale care urmăresc scopul de a susţine generaţia tînără, inclusiv tinerii studioşi. De asemenea, banca are stabilite relaţii de colaborare directe cu instituţii de învăţămînt din Republica Moldova, printre care Academia de Studii Economice, Universitatea Tehnică, Universitatea Agrară de Stat, Colegiul Financiar-Bancar, etc.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok