Stabilitate financiară păstrată, în pofida constrângerilor excesive

 
BC”Moldova Agroindbank”S.A. a demonstrat, în anul 2016, o dezvoltare dinamică a activităţii sale. A fost un an de succes cu rezultate remarcabile, fiind depuse eforturi mari în contextul diversificării produselor oferite, creşterii numărului de clienţi deserviţi şi extinderii reţelei. Într-un final, MAIB a reuşit să-şi întărească imunitatea faţă de provocările existente, să se adapteze la factorii şi riscurile externe, consolidându-şi poziţia în sectorul bancar.
 
Sectorul bancar, care finanţează substanţial economia ţării, a trecut anul precedent printr-o amplă etapă de reformare, ce prevede asigurarea stabilităţii sistemului, eliminarea lacunelor depistate în cadrul analizei diagnostice în băncile sistemice, îmbunătăţirea modului de gestiune a acestora, precum şi îmbunătăţirea legislaţiei prin consolidarea abilităţilor Băncii Naţionale a Moldovei. Potrivit BNM, eforturile nu au fost în vânt, deoarece activele totale ale băncilor comerciale au înregistrat la sfârşitul anului 2016 o creştere cu 6%, până la 73 mlrd. lei, iar profitul s-a majorat cu 28,2%, fiind de cca 1,5 mlrd. lei. Poziţia de lider la toate capitolele de bază este menţinută de BC ”Moldova Agroindbank” SA, a cărui active au crescut până la 19,74 mlrd. de lei, iar profitul net s-a cifrat la 403,5 mil. lei.
 
Criza economică profundă şi posibilităţile financiare limitate ale moldovenilor au redus, totuşi, din activitatea de creditare a băncilor, inclusiv MAIB. Portofoliul de credite a băncii a avut un trend descendent, însă nesemnificativ comparativ cu celelalte instituţii financiare, ajungând la 10,77 mlrd. lei.
 
În context, este important de menţionat calitatea portofoliului de credite al MAIB sau  creditele neperformante, care la 31 decembrie trecut, au atins o pondere de 12,2%, fiind mai mică decât media înregistrată pe sistem de 16,3%. În valoare absolută suma creditelor neperformante a constituit 1,308 mlrd. lei. Majoritatea împrumuturilor sunt scadente, numite şi sănătoase, deoarece se rambursează în termen. Pentru a face faţă posibilelor situaţii de nerambursare a creditelor, MAIB a creat „o pernă de siguranţă”, adică un fond de risc. Soldul reducerilor pentru pierderile la credite constituie 952,8 mil. lei sau 9,84% din soldul datoriei la credite (13,07% pe sistem).
 
Împrumuturile de consum ale populaţiei au atins un nou vârf, volumul total al portofoliului acestui tip de credite pe sistem fiind de 3,35 mlrd. lei, dintre care cca 1,5 mlrd. lei (45%) a revenit MAIB. Creditele de consum au devenit practic principalul motor în accelerarea finanţării nevoilor populaţiei, totodată fiind şi cele mai calitative active, cu un volum nesemnificativ de împrumuturi dubioase şi compromise.
 
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii este o prioritate pentru MAIB, oferta fiind mereu diversificată, de la fonduri internaţionale, care se pot accesa prin intermediul Directoratului Liniei de Credit până la credite destinate special acestor companii. În rezultat, soldul creditelor acordate pe segmentul IMM a ajuns pe sistem la 9,12 mlrd. lei, din care 1,89 mlrd. lei sau 21% au fost acordate de Moldova Agroindbank. Acest indicator este o reuşită pentru MAIB, având în vedere că acum, la finele anului 2016, a fost asigurată întâietatea pe acest segment de clienţi. 

Creditele în monedă naţională şi-au accelerat dinamica pozitivă, în condiţiile în care ratele dobânzilor la creditele noi acordate companiilor şi populaţiei au scăzut odată cu programul de relaxare monetară derulat de BNM prin diminuarea ratei dobânzii de politică monetară până la minimul de 9%.  
În scădere au fost şi ratele medii ale dobânzilor la depozitele atrase de bancă. Totuşi, dobânzile la credite rămân a fi înalte atât pentru business, cât şi pentru persoanele fizice. Iar pentru a face accesibile produsele sale, MAIB actualizează permanent politica preţurilor, fiind în trend cu piaţa.  
Moldova Agroindbank a avut o evoluţie impresionantă a portofoliului de depozite. Banca a reuşit să atragă un volum semnificativ de clienţi şi depozite noi. Astfel, soldul depozitelor s-a majorat cu 10% şi a atins, la sfârşitul anului, suma de 15,43 mlrd. lei, cota băncii pe sistem fiind de 28,1%, adică una record pentru sectorul bancar naţional. Din volumul total al depozitelor, cele ale persoanelor fizice au constituit 11,41 mlrd. lei. Creşterea numărului de deponenţi şi a depozitelor atrase se datorează îmbunătăţirii măsurilor de stabilizare pe piaţa bancară, dar, în primul rând, credibilităţii mari de care se bucură MAIB, în calitate de bancă sigură şi puternică.
 
Peste 700 de mii de moldoveni sunt, în prezent, clienţi ai MAIB, iar această loialitate faţă de instituţie este răsplătită prin diversificarea produselor şi serviciilor oferite. MAIB prezintă pieţei cea mai largă ofertă a cardurilor premium a trei sisteme internationale de plăţi: Mastercard, VISA şi American Express, banca având exclusivitate pe piaţa naţională pentru emiterea cardurilor de debit şi de credit American Express. La capitolul ”carduri active în circulaţie”, MAIB deţine o cotă de cca 31%.
 
MAIB a pus la dispoziţia clienţilor săi servicii actualizate de deservire bancară la distanţă, inclusiv posibilităţi de monitorizare şi gestionare a mijloacelor plasate în conturile bancare prin intermediul Mobile-Banking. A fost lansat şi un serviciu nou, care poate fi accesat în sistemul Internet Banking, care vine să faciliteze transferurile în valută străină pentru clienţii băncii. În special, s-a redus la minim termenul necesar de efectuare a tranzacţiei, iar tarifele pentru plăţile în valută străină online sunt mai mici comparativ cu cele aplicate la efectuarea transferului executat în filialele băncii sau cu utilizarea sistemelor de transferuri internaţionale.
 
În spatele unui brand puternic stă o strategie bine pusă la punct, un management activ şi implicat, dar şi o echipă de profesionişti. În prezent, în MAIB activează peste 2.100 de angajaţi, iar vârsta medie a salariaţilor constituie 36,8 ani. Iar pentru a deservi calitativ şi operativ clienţii, banca desfăşoară un proces amplu de modernizare a reţelei de distribuţie, creând ambianţă şi confort pentru angajaţii şi clienţii băncii. Astfel, 15% din filialele băncii au fost deja renovate, iar în câţiva ani se va finaliza modernizarea întregii reţele.
 
Acesta nu este, însă unicul obiectiv strategic al băncii. În următorii ani, Moldova Agroindbank planifică să se extindă pe alte pieţe. La fel, va fi continuat procesul amplu de transformare într-o bancă modernă, care va conduce la optimizarea, centralizarea şi automatizarea proceselor de afaceri, sporirea eficienţei şi calităţii deservirii clienţilor, prin oferirea unor servicii şi produse noi. Orientarea spre clienţi şi sporirera gradului de satisfacţie rămâne a fi, la fel, un obiectiv strategic pentru MAIB. În special, va fi valorificat potenţialul oferit de segmentul Retail, care este cel mai mare motor al creşterii pe piaţa bancară, şi se va tinde spre majorarea cotei businessului Retail în total portofoliu al băncii.
 
Autorul articolului:
 
Serghei Cebotari,
Preşedintele Comitetului de Conducere
BC”Moldova Agroindbank”SA
 
 
Articolul a fost publicat în ziarul
Экономическое обозрение «Логос- пресс», 03.02.2017
 
 

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok