timpul.md: Creşterea calitativă şi cantitativă a liderului pieţei bancare „Moldova Agroindbank”

În pofida conjuncturii internaţionale dificile, piaţa financiar-bancară din Republica Moldova, urmând trendul pozitiv de dezvoltare după depăşirea efectelor crizei economico-financiare mondiale din 2008, dă dovadă de consolidare continuă a stabilităţii şi eficienţei sale. Rezultatele atinse de la începutul anului curent denotă menţinerea în fond a vectorului ascendent de dezvoltare a sistemului bancar autohton, BC „Moldova Agroindbank” SA având în acest proces o contribuţie substanţială, în primul rând, datorită celor mai mari cote pe care le deţine pe piaţa bancară a ţării. Rezultatele obţinute de bancă la majoritatea indicilor financiari în şapte luni ale anului curent confirmă stabilitatea, caracterul durabil al eficienţei managementului şi corectitudinea politicilor promovate de bancă.

Active şi performanţe
Fiind în continuă creştere, la finele lunii iulie 2011 activele băncii au atins o cotă de 20,5% din totalul activelor băncilor din Moldova. Performanţele financiare la acest capitol asigură ritmul stabil de creştere continuă, astfel încât volumul total al activelor BC „Moldova Agroindbank” SA se apropie spre plafonul maxim de 10 mlrd. lei. Această evoluţie este bazată pe politica echilibrată a managementului, îndreptată spre asigurarea unui caracter durabil al dezvoltării ascendente a băncii, adecvat situaţiei create pe piaţă, precum şi pe gestiunea coerentă a portofoliilor de active.

Credite şi soluţii noi
Portofoliul de credite şi în luna iulie a fost în ascendenţă, depăşind 6 mlrd. la 31.07.2011 şi atingând o cota de piaţă de 21,8 la sută. Acest fapt a fost asigurat de realizarea sarcinilor strategice menite să extindă spectrul de produse creditare oferite, prin implementarea şi diversificarea continuă a portofoliului, prin monitorizarea creditării şi îmbunătăţirea calităţii de deservire, prin abordarea individuală a fiecărui client în parte fie el persoana fizică sau juridică, prin oferirea de soluţii pentru toate categoriile de vârstă şi domenii de activitate: producători, agricultori, exportatori, medici, tineret, migranţi etc.

Depozite şi fidelitate
În şapte luni ale anului curent, „Moldova Agroindbank” a înregistrat o stabilitate a cotei de piaţă în mărime de 19,4% din toate depozitele sistemului bancar, iar depozitele persoanelor fizice au atins cota de 22%. Rezultatele obţinute confirmă încrederea clienţilor băncii în cea mai notorie şi competitivă banca în decursul a 20 de ani, fapt ce favorizează atât intensificarea relaţiilor băncii cu clienţii fideli, cât şi atragerea celor noi.

Citește articolul: Creşterea calitativă şi cantitativă a liderului pieţei bancare „Moldova Agroindbank”

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok